мъдрости

Който се е повдигнал на пръсти, не може дълго да стои ~ Лао ДЗЪ
Който се е повдигнал на пръсти, не може дълго да стои ~ Лао ДЗЪ