мълчанието

Мълчанието е енергия. Словото е динамичното й проявление ♥ Пиер ДАКО
Мълчанието е енергия. Словото е динамичното й проявление ♥ Пиер ДАКО