Мястото на душата

Пристрастеността - желанието са се „нахраним“ с по-слаба душа ♥ Гари ЗУКАВ
Пристрастеността - желанието са се „нахраним“ с по-слаба душа ♥ Гари ЗУКАВ