на село

На всеки 40 години България започва от нулата. Бедна, гладна и немощна ~ Атанас БУРОВ
На всеки 40 години България започва от нулата. Бедна, гладна и немощна ~ Атанас БУРОВ