Притча

Живял в Китай един фермер. Обработвал земята си със стар кон.
Един ден, докато работел на полето, конят паднал и умрял. ”Каква беда!”, ожалили го всички в селото.
- Ще видим... - рекъл фермерът.

Всичките му съселяни били толкова впечатлени от неговия кураж и достойнство, че решили да съберат пари и му подарят нов кон.
Всички вкупом възкликнали: „Ех, че щастливец!”.
- Ще видим... – казал фермерът.

Минали няколко дни, новият кон прескочил оградата и дим да го няма - избягал. Всички поклатили глави и се произнесли: „Горкият човек!”.
- Ще видим...- усмихнал се фермерът.

Конят се върнал след няколко дни и селяните ахнали: „Късметлия!”. Само селянинът кротко отвърнал: „Ще видим...”
След няколко месеца синът на фермера паднал от коня и си счупил крака. „Горкото момче, какъв лош късмет го застигна!” – чувало се наоколо.
- Ще видим... – мъдро отсъдил фермерът.

След няколко дни в селото пристигнали военни – викали младите мъже за войници. Видели, че синът на фермера е със счупен крак и го оставили в къщи.
Всички казали: „Щастливец!”, а фермерът за сетен път повторил:
- Ще видим...

Тази история може да продължава до безкрай. Защото никой никога не знае какво печели, когато губи и обратното. Времето може да отсъди най-добре.

Илюстрации ~ Chinese Folk Art Painting