Как да обичам, когато не обичам?

Притча за любовта

Един мъж отишъл да поиска съвет от мъдрец.

- Ние с жена ми отдавна не изпитваме предишните чувства един към друг, аз не я обичам вече, навярно и тя мен също. Какво да правя?

Отвърнал мъдрецът:

- Обичай я.

Човекът помислил, че мъдреца не го е чул.

- Но нали ви казвам – никакви чувства не останаха!

Мъдрецът кимнал:

- Ето ти добър повод да я обичаш.

Мъжът продължил да пита:

- Но как да обичам, когато не обичам?

Тогава той чул следните думи:

- Бъди й верен, служи й, изслушвай я, цени я, съпреживявай с нея, жертвай се заради нея. За истинската любов прегради няма, а думата „обичам” означава не чувство, а действие.

Източник ~ uduba.com
Снимки ~
huffingtonpost.com, comluv.com

7961 Преглеждания