От Китай с мъдрост

Една възрастна жена имала две големи делви, които носела с кобилица на раменете си. Едната делва имала тънка пукнатина, другата била съвършена в своята цялост. В края на дългият път от извора до къщата, спуканата делва пристигала наполовина пълна. Цели две години жената носила вода до дома си по тоя начин – една делва и половина. Здравата делва била горда със своята цялост. Бедната спукана делва била засрамена от своята непълноценност и се чувствала отчаяна, че правела само наполовина това, което се очаквало от нея. 

След тези две години на служба спуканата делва казала на жената:
– Срамувам се от себе си, защото през целия път обратно до твоя дом, през пукнатината ми тече вода.

Възрастната жена се усмихнала:
– Забелязала ли си, че има цветя от твоята страна на пътеката? Това е защото, знаейки за твоята пукнатина, аз засадих цветни семена и всеки ден, когато се връщах от извора, ти ги поливаше. През тези две години аз берях поникналите красиви цветя и украсявах с тях дома си. Без да си това, което си, нямаше да имам тая украса у дома.

Всеки от нас има своя уникална пукнатина. Но именно недостатъците и пукнатините правят живота ни заедно така чуден и благословен.