Мъдростта на времето

Новата метла мете по-добре, но  старата четка за прах, знае всички ъгълчета у дома.
Еврейска поговорка

Опитът е гребен, който природата дава на хората, когато оплешивяват.
Източна поговорка

Човек се учи как се секат дърва, докато ги сече.
Африканска поговорка

Новороденото теле и от тигри не се бои. Когато му пораснат рога, ще се страхува и от вълк.
Китайска поговорка

Само онзи, дето носи обувката, знае къде го стяга.
Ирландска поговорка

Познатият крив път е по-кратък от непознатия прав път.
Абхазка поговорка

Опитният дявол е по-добър от неопитния ангел.
Азъбрейджанска поговорка

Практиката води до съвършенство.
Английска поговорка

Придобитият опит е по-важен от седемте правила на мъдростта.
Арабска поговорка

Опитен е по-добре от мъдър.
Арабска поговорка

Който добре познава пътя, не се уморява.
Турска поговорка

Опитът ще те научи, майсторът само ще ти посочи пътя.
Асирийска поговорка

Не питай слепец за пътя.
Виетнамска поговорка

Сто съвета не могат да заменят чифт ръце.
Виетнамска поговорка

Недоученият занаят ти  е враг.
Ирландска поговорка

Чуждият опит е кладенец, от който малцина пият.
Китайска поговорка

Проблемът идва, когато обущарят тръгне да прави баници.
Руска поговорка

Новата мрежа стара птица не хваща.
Френска поговорка

В добри ръце всеки лък стреля добре.
Японска поговорка