За грешните и праведните, споделено от немския философ неомарксист

Веднъж група селяни били изненадани насред полето от силна буря. Скрили се в един плевник. Но една кълбовидна мълния вместо да се отдалечи, започнала да кръжи около плевника. Тогава селяните разбрали, че мълнията е взела на прицел някой от тях, и решили да закачат шапките си отвън на вратата. Този, чиято шапка била отнесена от бурята първа, трябвало да бъде изхвърлен, за да не пострадат всички невинни заради един грешник. Едва провесили шапките си, силният вятър грабнал и отнесъл далеч в полето тази на селянина Ли. Останалите селяни веднага го натирили навън. В същия този миг мълнията ударила плевника. Ли бил единственият праведен.

Изображение: "Man In Straw Hat", John Lautermilch
Снимка: n-tv.de