За жената, с кръшния език на нашенските поговорки

Жената е колкото сладка, толкова и горчива.

Хубавата жена е угодна на очите, а умната – на сърцето.

Жена има за всекиго пълна торба със сълзи.

Жена се смее, кога може, а плаче, кога ще.

Жената не бие мъжа си, но лесно го надвиква.

Хубаво е да имаш жена и умна, и лична, добре, ама господ две добрини на едно място не дава.

Работна Стана – в три години две вретена, в две години – три деца.

Жена, дето е умна и разумна, не оставя мъжа си да страда.

Жена мъжа носи на образа си, а мъж жената - на ризата си.

Жената не казва сал което не знай.

Мъжът е вкъщи глава, а жената - душа.

Мъжът къщата държи, а жената я краси.

Ако жената ти е много хубава, не я пущай сама на сватба.

Къща без жена, геран без кофа.

И с жена мъка, и без жена мъка.

С тебе жено зле, без тебе – по-зле.

По-лош душманин няма човек от зла жена.

Който иска жена без кусур, без жена си остава.

Жената била родена три дни преди дявола.

Добрата жена пълни къщата, лошата я изпразня.

Жена знае „дай мъжо”, а не „дай боже”.

Галена жена хурка не преде.

Малка е Янка за копане, а голяма е за тропане.

Всичка Мара втасала, само се не сресала.

Навън лепа, вкъщи – слепа.

На жена, катър и куче който хваща вяра, ум няма.

Който бие жена си, бие снага си.

Ако биеш жена си, ще биеш глава си.

Един петел на десет кокошки съди, та ти ли на една жена не  можеш?

От  лошавото женяне по-добро е вдовството.

Жената не е яма, да я отпориш, кога искаш.

Дай си, мъжо, жената, а ти иди в трънето!

Кон, часовник и жена не се дават назаем.

Жената е най-скъпата покъщнина.

Жена, която ходи по комшиите, здрава не си идва.

Жена и кокошка синор нямат.

Жена и куче се не губят.

Жената е като водата – накъдето я поведеш, там отива.

Жената е като върбата – където я насадиш, там расте.

На вдовицата полите й са душмани.

Женско сърце - памучен  чорап, разтяга се.

С говеене моминство не се връща.

Нахапана чушка да не ядеш, разставена жена да не вземеш.

Две жени води, без гащи ходи.

Не питай кой съм, а коя водя.

Мъж ми е, ако искам и владика ще го направя!

Жена му носи калпака.

Илюстрации: Илия Бешков