Из „Голям съновник и трепетник с 12 зодии, врачовник и неблагополучни дни в годината”

§ Който се роди в неделя, бива разумен, красноречив, с дълги косми, голямо чело, тънък глас, срамежлив поглед и живее до 85 години.

§ Който се роди в понеделник, бива хубав, праведен, чист и живее до 80 години.

§ Който се роди във вторник, бива лъжлив, лошав, непостоянен, с голямо чело, остроумен, силен и живее 83 години.

§ Който се роди в сряда, бива хитър, трудолюбив, среден на бой и живее 70 години.

§ Който се роди в четвъртък, бива дръзновен, боголюбец, бива весел, с редки зъби, тъмноруси косми, дълъг нос и живее 78 години.

§ Който се роди в петък, бива добър, похвален, хубав, весел, кръглолик, с едри косми и живее 85 години.

§ Който се роди в събота, бива разумен, дерзновен, старолик, лаком, лъжлив, сух и зъл и живее 57 години.

Картини ~ Марина Шидерова