"Дай" и "вземи" вървят едно след друго.

Шегата е половин истина.

Слабият е по неволя добър.

Родителите – за децата, децата – за себе си.

С един кол ограда не можеш да направиш.

Ако не посочиш недостатъците на жена си, тя ще ги намери у тебе.

Образованието е гост, умът – стопанин.

Самотният чувства самотата си, и когато е с другите.

Където го боли човек, там си слага ръката.

Умният враг е по-добър от глупавия роднина.

Прави за друг, учи за себе си.

Който не се срамува да каже, той и да направи няма да се срамува.

Първо погледни кой те слуша, а след това започни приказката си.

Видяла гаргата човек с пушка и си казала: "Ако е с главата си, няма да стреля в мен, ако е глупак – няма да ме улучи."

Дървото се крепи с корените си, а човекът – с роднините.

За гладния и сол, и пипер е добро ядене.

Който разчита на своята сила – не заплашва.

Лошо уший, хубаво изглади.

За жената питай жена.

За този, който не знае как да работи, работата никога не свършва.

Навреме посятото, навреме пониква.

Което лошо е дошло, лошо си и отива.

Докато козата не си заклати опашката, козелът не приближава.

Което ти се свиди за добрия другар, от полза няма да ти бъде.

На жена и оръжие да не разчиташ.

На когото поверяваш коня си, не поверявай и жена си.

Красивата жена сама се пази, грозната трябва да я пази мъжът й.

Не се бий с лодкаря, когато преминаваш реката.

Не се смей на този, който е паднал по-рано от тебе.

Онзи когото наречеш свой господар, ще те нарече свой роб.

Картини: Зураб Мартиашвили, грузински художник