Притча

Eva Prima Pandora, Jean Cousin, 1550

Шестият ден приближавал към края си и светът бил напълно готов, когато Бог решил да създаде жената.След няколко часа напрегната работа към него се приближил един от главните Ангели и удивено попитал: ,,Защо си губиш времето да я създаваш ? Всички други живи същества на земята ти създаде за броени минути.“
Бог въздъхнал и отговори: ,,Това ще бъде изумително създание, което ще внесе хармония, любов и красота в света. Виж списъка с качества, които съм решил да вложа в нея. Не е само това - тя ще притежава изящни и грациозни движения. Ще може сама да се лекува и да облекчава болките на хората, които са около нея. Ще бъде слаба физически, но когато е нужно, ще може да работи по 18 часа в денонощие. Ще има две ръце, но те ще прегръщат всеки близък човек, дарявайки му любов и грижа и облекчавайки неговите телесни и душевни болки.“
Ангелът не повярвал на ушите си.

– За това създание ще трябва да се потрудиш поне седмица, Господи!
– Не – отговорил Всевишният – аз ще довърша всичко днес и тя ще се превърне в моя любимка.

Ангелът не се опитал да спори, а се приближил към творението на Господ и го докоснал.

– Тя е толкова деликатна и нежна!
– Да – възкликнал Бог – но в тази нежност се крие сила и издръжливост, които ти не можеш дори да си представиш. Много дълго мислих над това как да съединя красотата със силата, и наскоро намерих решението. И тъй като всичко останало е вече готово, реших това мое откритие да вложа в жената.

– Нима тя освен всичко това ще бъде и мислещо същество? – не могъл да повярва ангелът.
– И мислещо, и прекрасно, и дълбоко чувствително – отвърнал Бог.

Ангелът възхитено погледнал жената.

– Действително е красива. Извини ме, но това е най-красивото създадено от теб същество.

Той се докоснал до нейното лице:
– Господи, струва ми се, че от вложените в нея повече качества, тя малко се разтече.
– Не, не е… – усмихнал се Бог. – Това са сълзи. В тях ще се превръщат и ще си отиват от нея скръбта, самотата, страданията и мъката.

Ангелът бил поразен.

– Господи, ти за всичко си помислил. Жената наистина е изумително същество!
– О, да! – възкликнал Всевишният. – Тя е потресаваща. Тя ще изпълва света с красота, а нейните сили ще учудват дори мъжете. Тя ще е в състояние да се занимава с всичко, дори с неща, които са пълни противоположности. Тя ще може да се усмихва, дори когато й се плаче, ще може да помага на другите, дори когато тя самата се нуждае от помощ. Нейните сили, качества и загриженост ще се проявяват във всичко, дори в погледа й.

Ангелът стоял и гледал жената с преклонение. А Господ въздъхнал:
– За жалост, всичкото това съвършенство има един недостатък, който дори аз не мога да поправя.
– Какво е това? – удивил се ангелът.
– Тя не си знае цената.

Изображения: Wikimedia