Противно на общоприетото твърдение, че човекът прави името, още старите римляни са казвали „Nomen est omen“. Изглежда, че те са открили някаква тайнствена зависимост между името и този, който го носи. Дори са смятали, че то влияе върху личността и съдбата на човека. При първобитните племена ритуалът, съпровождащ даването на име, е смятан за магическо действие, защото хората са вярвали, че то притежава скрита сила, която преминава върху носителя му.

В наше време при избора на име съществува голяма свобода – родителите искат името на рожбата им да звучи добре, да има модерен оттенък, някои от тях са убедени, че колкото по-странно и необичайно е то, толкова е по-интересно. Но не са малцина и тези, които се придържат към хубавата наша традиция внуците да носят имената на прародителите си – да не говорим колко щастливи прави това дядото и бабата! Често имената идват на модни вълни, повлияни от нашумял филм, книга, артист, певец, популярен политик, телевизионна или спортна звезда.

Наблюдения от древността до наши дни са показали, че имената наистина притежават известен енергиен заряд. Звуците, които ги съставят, с честотата на трептенията си се възприемат от хората, наслагват се в съзнанието им и карат частица от тях да вибрира, с което предизвикват различни реакции. Затова се казва, че името придава „тоналност“ на своя носител, въздейства върху личността му, а оттам определя до известна степен и съдбата му. Същите наблюдения са накарала мнозина да вярват, че имената имат цвят и че се намират под влиянието на астрологичните знаци и различни растителни и животински тотеми.

Още докато е в майчината утроба, малкият човек заживява свой живот, става част от Вселената, придобива „космическо минало“, т.е. това, което източните религии наричат „карма“. С напредването на бременността майката все повече „контактува“ с плода в утробата си. И влиянието е взаимно, детето „внушава“ на майката – без тя да подозира – информация за бъдещата си личност, то й „нашепва“ най-подходящото за себе си име. Затова майката трябва внимателно да се „вслушва“ в рожбата си, за да долови тези тайнствени трептения, за да я назове с най- подходящото за нея име, което да съответства на характера, способностите и личността на бъдещия човек, да бъде опора, която да му придаде повече сила, да стимулира и подкрепя развитието на заложбите му, а той да го носи с радост и гордост.

В следващият текст ще ви запознаем с някои основни понятия, свързани с теорията на името и основните характеристики на имената Ана и Анна.


(St. Anna - Albrecht Durer, XV-XVI)

АНА ~ АННА

Име на същинските жени майки! Те сякаш държат в ръцете си книгата на живота! Емоционални, живи, безкрайно любопитни, пъхат си носа навсякъде, любопитството им понякога достига дори до безочливост!

И все пак носителките на това име лесно се затварят в себе си, трудно се поддават на влияние. Те са силно волеви натури, подчертано субективни, амбициозни, ненаситни, нетърпеливи и самоуверени. И макар че са емоционални, никога не действат спонтанно. Те са издигнати над дребнавостите на ежедневието, обаче внимавайте с тях: често биват отмъстителни, горди и язвителни! Неуспехите не ги отчайват – тези жени се отличават с огромна, почти агресивна активност. Привличат ги професиите, свързани с изкуствата.

Тяхната силно развита интуиция достига почти до ясновидство. Но това не пречи на твърде аналитичния им ум. Имат вродена склонност към интригантство и лесно успяват да скарат цялото семейство.

У тях е добре изразено чувството за собственост – обичат само това, което им принадлежи. Те са кралици в семейството си, с огромно самочувствие, тайничко се смятат за почти извънземни същества или поне за потенциални магьосници – имат склонностите на средновековни алхимици.

Създават си собствени божества, обичат да носят талисмани. В любовта си отиват до крайност: когато се отдават, отдават се докрай! С тях най-добре се чувстват хората с флегматичен характер.

Здравето им само привидно е непоклатимо. Особено нежна е костната им система. Рисков орган са очите; застрашени са от автомобилни катастрофи. Но те обръщат повече внимание на здравето на другите, отколкото на своето собствено, затова, ако самите те не са се посветили на медицинска професия, са най-подходящи съпруги на лекари.

Тези жени умеят да разпалват страсти – в дома си, в спорта, в политиката. Ако искате Ана да ви бъде приятелка, тя може да ви бъде най-вярна и предана, но внимавайте: не й отстъпвайте лесно и не се стремете да й се харесате на всяка цена!

Характеристика на името: „тя наблюдава света“.

Цвят на името: син.

Името Ана е под влияние на астрологичния знак Скорпион.

Животно тотем: рис – затова те съчетават чертите на коварно умилкваща се котка и на кръвожаден хищник.

Растение тотем: комунига – тя ги прави тайнствени и мистични. От жената Ана винаги може да очаквате всякаква изненада.

Източник:  jenatadnes.com
Картина (заглавна): Virgin and Child With St. Anne and a Franciscan Donor, 1475, by Hugo van der Goes