Наперени, в бойна готовност и с мъдра дао притча се готвим да посрещнем годината на Огнения петел

Учителят Дзин Син отглеждал боен петел за царя. Минали десет дни и господарят попитал:

– Готов ли е петелът за битка?
– Още не. Ходи наперен, а и често изпада в ярост, – отвърнал Дзин Син Дзъ.

Минали още десет дни и царят задал същия въпрос.

– Още не, – отвърнал Дзин Син Дзъ. – Продължава да се нахвърля на всяка сянка и подскача при всеки звук.

Минали още десет дни и царят отново попитал как върви обучението на петела.

– Още не е готов. Гледа гневно и все се опитва да си покаже силата.

След още десет дни царят отново попитал готов ли е петелът.

– Сега е почти готов, – отвърнал този път Дзин Син Дзъ. – Дори ако наблизо изкрещи друг петел, той не трепва. Ако го погледнеш отдалече, изглежда като издялан от дърво. Жизнената му сила е достигнала съвършенство. Другите петли няма да посмеят да приемат предизвикателството му. Щом го зърнат, ще се обърнат и ще побегнат.

Илюстрация (заглавна): Melchior De Hondecoeter, Poultry yard with angered cock, 1600