Поука за хората, които не се грижат сами за себе си

Hare, 1502 ~ Albrecht Dürer (1471-1528)

Разправят, че заекът останал без опашка, защото поръчал на другите да му намерят опашка. В оня ден, когато раздавали на животните опашки, небето се обложило с облаци, загърмяла гръмотевица, рукнал силен дъжд. Но всички зверове тръгнали да си вземат опашки, само заекът се отказал да отиде с тях и казвал на всички, които минавали покрай него:

– О, мили мои, донесете ми една опашка, как да изляза от дупката – вали дъжд!

И ето всички зверове се върнали с опашки, а заекът останал без опашка, защото се уплашил от дъжда и не отишъл сам да си я получи. Така той се лишил от всичко, което опашката дава: няма с какво да си вее и да пъди мухите.

И сега много често на хората, които не се грижат сами за себе си, казват:

– Мигар не знаеш, че когато молиш другите да ти донесат нещо, няма нищо да ти донесат? Заекът останал без опашка, защото прехвърлил своята работа на други. Не постъпвай като заека!

Ето какво разправят за заека. И когато хората не искат да работят в дъжд и молят другите да се потрудят вместо тях, напомнят им случая със заека. И тогава оня, който моли, отива и си свършва работата сам.

Картина (заглавна): A Hare in the Forest, Hans Hoffmann (1530-1591)