Бях съвсем млад, когато чух, че в някакъв град всички живеели според Свещените писа­ния.

И си рекох: „Ще тръгна да намеря този град и неговата благодат.”
И понеже той бе далеко, взех доста храна за из път. И подир четирийсет дни съгледах града от разстояние, а на четирийсет и първия влязох в него.

Ала що да видя? Всички жители бяха едно­оки и едноръки. Обзет от почуда, си казах: „Мигар трябва да си едноок и еднорък, за да обитаваш Благословения град?”

А сетне забелязах, че тамошните хора пък са изумени, загдето имам две ръце и две очи.
И докато те си шушукаха помежду си, аз ги запитах:

– Това ли е наистина Благословеният град, където всички живеят съгласно Свещените писания?
– Да – отвърнаха те, – това е градът.
– Какво ви е сполетяло, та сте еднооки и едноръки?

Тогава сред тях настана смут и те рекоха:
– Ела, сам ще разбереш.

И ги последвах в храма насред града. И в храма съзрях купчина очи и ръце – изсъхна­ли, спаружени.

Обърнах се към хората:
– Уви! Кой жесток нашественик е сторил подобно зверство?

Множеството зажужа, сетне един от старе­йте пристъпи към мен и отрони:

– Ние сами го сторихме, по своя воля. Бог ни помогна да сразим злото у себе си.
И ме отведе до висок олтар, а всички люде ни сподириха. И ми посочи вдълбан над ол­тара надпис, който гласеше:
„И ако дясното ти око те съблазнява, из­вади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазня­ва, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в гее­ната.”

Тогава проумях. Обърнах се към хората и извиках:
– Мигар няма сред вас мъж или жена с две очи или две ръце?
А те отговориха:
– Не, няма, освен онези, които още са твърде невръстни, та да четат Писанията и да прозрат тяхната повеля.

И когато излязохме от храма, аз побързах да напусна Благословения град – защото не бях невръстен и можех да чета Свещените писания.

От „Безумецът”, Халил Джубран

Изображения: Pinterest