В пословици и поговорки

Жената търси в умния мъж недостатъци, а в глупавия – достойнства.

Покорният на съдбата, роб умира.

Ако високият не се наведе, а ниският не се надигне – няма да има целувка.

Хем бият, хем не дават да плачеш.

Като дойде гладът, срамът си заминава.

Царстват времената, а не царете.

Яслите не отиват при кравата.

Където няма любов, там няма радост.

Любов, огън и кашлица не могат да се скрият от хората Ако не си виждал мрака, няма да оцениш светлината.

Вълка посрещай по вълчи, а лисицата – по лисичи.

Ако си замахнал  бий.

Водата ще изтече, пясъкът ще остане.

По-добре живо куче, отколкото мъртъв лъв.

Имам много за казване, казала рибата – но устата ми е пълна с вода.

Казали на кучето, то на опашката си.

Дай Боже, нашата коза вълк да хване.

По-малко валя, отколкото гърмя.

Въженцето е добро, като е дълго, а речта – като е кратка.

Ако искаш да се избавиш от лош съсед, дай му заем.

Простиш ли на лисицата, че ти е откраднала кокошките, ще ти вземе и овцете.

Ако жените бяха наистина добри, Бог щеше а е женен.

Голямото дърво обича силен вятър.

Като си избираш жена, вярвай повече на ушите си, отколкото на очите.

Гостът гост поканил, а стопанинът и двамата изгонил.

Завистниците умират, завистта остава.

Заека на шиш набучили, а той все мислел, че се шегуват с него.

И комарът може да победи кон, ако му помогне голям вълк.

Който търпи, на него му върви.

Крепостта се превзема отвътре.

Дай на слепия око, вежди ще ти поиска.

На този свят само едно говори без език – честността.

Намерил човек подкова и казва: „Трябва ми още само кон и три подкови“.

От селото го гонят, пък той за кмет се натиска.

По шило с юмрук не се удря.

Сто пъти удари, но поне веднъж изслушай.

* Картини на грузинския художник David Martiashvili