Стегнато, прагматично и логично от един дисциплиниран народ

(Das Backhändl, 1893, by Eduard von Grützner)

Силата расте в градината на търпението.

Който сее ветрове, жъне бури.

Упражнението прави майстора.

Весел гост никому не тежи.

Старата любов ръжда не хваща.

Всичко е добре, когато завършва добре.

Друга страна, други обичаи.

Каквито гостите, такъв и пирът.

Огънят в сърцето изпраща дим в главата.

Куче, което не лае първо ще ви ухапе.

Сред слепите едноокият е крал.

Никой не може да избегне съдбата си.

Кови желязото, докато е горещо.

Който пристигне пръв, яде пръв.

Болестта следва мързела.

Не всеки камък е скъпоценен.

Медът не е далеч от жилото.

Не брой пилетата преди да са се излюпили. 

Който хване детето за ръка, той спечелва сърцето на майката.

Не всичко, което блести, е злато.

Не преминавай по мостовете си, докато не ти се наложи.

По-добре врабче в ръката, отколкото гълъб на покрива.

Не хвалете деня преди вечерта.

Не можеш да надскочиш собствената си сянка.

Утре, утре, само не днес – казват всички мързеливи хора.

Говоренето е сребро, мълчанието – злато.

Не режи клона, на който седиш.

Спящи кучета не бива да се будят.

Който иска да има, трябва да копае.

Който не рискува, не печели.

Прекалено много готвачи развалят кашата.

Бързай бавно!

Който иска да го ценят, нека не ходи често на гости.

Картини: Eduard von Grützner, commons.wikimedia.org; заглавна - Gossip in the Monastery, 1887