За работата - чевръсто и умозрително. С колоритните нашенски поговорки и мъдри пословици от цял свят

„Гурбетчия”, Иван МИЛЕВ (1897-1927)

Ти работи, аз ще ти помагам - рекъл Господ. 
Българска пословица

Потта е като пчелата – откъдето и да иде, все носи.
Българска пословица

Мокрите гащи ядат риба, сухите – пиперки.
Българска пословица

Животът се свършва, работата – никога. 
Арабска пословица

Биенето на барабани е забавно, но и уморително.
Африканска поговорка

За онзи, който иска да се труди, няма тежка работа.
Бразилска поговорка

Не както можеш, а както трябва. 
Българска поговорка

Ако беше харна, работата и владиката щеше да работи.
Българска пословица

Ако не си имотен, барем бъди работен.
Българска поговорка

Оня, дето яде, без да е работил, крадена храна яде.
Африканска пословица

Работата да се бои от тебе, не ти от нея.
Българска пословица

Работата хвали човека.
Ирландска пословица

Добро без пот няма.
Българска поговорка

Дорде не хвърлиш в нивата – не никне. 
Българска поговорка

Всеки човек е син на своята работа.
Испанска пословица

Утре често е най-заетият ден от седмицата.
Испанска поговорка

Лесно се галят момите, трудно се дялкат гредите.
Българска поговорка

Десет знаещи не струват колкото един, дето върши работа.
Камбоджанска поговорка

Набързо свърши маловажното, за да имаш време за важното.
Китайска поговорка

Бог ни дава орехите, но не ги чупи.
Немска поговорка

Голямата работа върши постепенно.
Немска пословица

По-добре да изтъркваш обувки, отколкото завивки.
Шотландска пословица

Картина: „Гурбетчия”, Иван МИЛЕВ (1897-1927), sghg.bg