Петте ценни съвета на един мъдър учител към учениците му

(A wise old man: "Philosopher in Meditation" by Rembrandt, 1632)

Един мъдрец търсел способен и талантлив ученик, който да има достатъчно навици и умения, че да му предаде знанията си, когато умре. Той събрал всички свои ученици и им рекъл:

- Имам проблем и искам да знам дали някой от вас може да го реши. Вижте, зад мен се намира най-голямата, тежка и масивна врата в града. Кой от вас може да я отвори без чужда помощ?

Някои от учениците просто свели глава, проблемът изглеждал неразрешим. Други изследвали вратата, обсъдили възможността за използването на лост и особеностите на материала и дошли до извода, че проблемът е нерешим. Всички казали, че е невъзможно да направят това, което искал мъдрецът. 

Само един ученик се приближил до вратата и почнал търпеливо да я изследва, проверил всичко внимателно, натискал я, изпробвал определени места. После дълбоко въздъхнал, съсредоточил се и меко бутнал вратата. Тя се отворила без никакво усилие, така безупречно била конструирана, че било нужно едва леко побутване.

Намерил си мъдрецът приемник. Обърнал се той към останалите ученици и произнесъл следните думи:

- Успехът в живота зависи от няколко неща и сега вие можахте да наблюдавате тяхното действие. ПЪРВО - позволете на своите чувства напълно да изследват и разберат реалността, която ви обкръжава. ВТОРО - не правете прибързани и затова неправилни изводи. ТРЕТО - бъдете достатъчно смели да вземете решение. ЧЕТВЪРТО - вземайки го, действайте уверено и без съмнение. ПЕТО - съсредоточете се и вложете в това действие цялата своя сила и енергия. И последно - не се бойте да сторите грешка.

Картина: A wise old man: "Philosopher in Meditation" by Rembrandt, 1632, Wikipedia