Преподобният Паисий, роден на 25 юли 1924 г. във Фарас, Кападокия, предал Богу дух в манастира „Св. Йоан Богослов“ в Суроти, край Солун на 12 юли 1994 г. 

Монах с духовна бодрост, изострена до най-висша степен. Аскет, който вижда Господа; преминал през всичките етапи на духовния живот, като смирението пред Бога, усилния подвиг, мъченическото послушание, продължителните мъки, изчистването на сърцето, просветляването на ума, сърдечната молитва, опита от Божията благодат и любовта към Него. 

╫ Молитва на Св. Паисий Светогорец за всички и за целия свят

Господи Иисусе Христе, не изоставяй рабите Си, които живеят далеч от Църквата, любовта Ти да им въздейства и да ги доведе всички при Теб.

 - Спомни си, Господи, за рабите Ти, които се измъчват в болестта си от рак.

- Рабите Ти, които боледуват от леки или тежки болести.

- Рабите Ти, които се измъчват от телесни недъзи.

- Рабите Ти, които се измъчват от душевни недъзи.

- Спомни си за властимащите и им помогни да управляват по християнски.

- Спомни си за децата, които са от проблемни семейства.

- Проблематичните семейства и разведените.

- Спомни си, Господи, за сираците по целия свят, всички обременени и болящи, и онеправдани в живота, всички, които са загубили съпрузите си.

- Спомни си, Господи, за всички затворници, анархисти, наркомани, убийци, престъпници, крадци, просвети ги и им помогни да се поправят.

- Спомни си, Господи, за всички които са напуснали Родината си.

- Всички, които пътуват по море, по суща, по въздух, и ги пази.

- Спомни си за Църквата, за отците (духовниците) на Църквата и вярващите.

- Спомни си, Господи, за всички манастирски братства - мъжки и женски, старци и майки, и Светогорски отци.

- Спомни си, Господи, за рабите си, които се намират във време на война.

- Всички, които са гонени по планини и долини.

- Всички преследвани.

- Спомни си за рабите си, които са изоставили домовете си и работата си, и се измъчват.

- Спомни си, Господи, за бедните, бездомните и бежанците.

- Спомни си, Господи, за всички народи, да ги държиш в прегръдката Си, да ги покриваш под Светия Си Покров, да ги пазиш от всяко зло и от война.

- Спомни си, Господи, за измъчените, бедстващите, изоставените, онеправданите, подложените на изпитание семейства, и дай им богато Твоята милост.

- Спомни си за рабите Си, които боледуват от душевни и телесни болести от всякакъв вид.

- Спомни си за всички, които се намират в отчаяние, помогни им и им дарувай Твоя мир.

- Спомни си, Господи, за рабите Си, които ни помолиха да се молим за тях.

- Спомни си за всички покойници от всички времена и ги упокой.

Източник: pravoslavenhram.com
Изображение: 4.bp.blogspot.com