Видяла една жена, че в двора й са поседнали трима старци с дълги бели бради. Излязла навън и ги попитала:

– Не ви познавам, но сигурно сте гладни. Хайде, влезте у дома да ви нагостя.

– А мъжът ти в къщи ли е? – попитали те.

– Не – отвърнала жената. – Няма го.

– Тогава не можем да влезем – отговорили старците.

Вечерта, когато мъжът й се върнал у дома, жената му разказала случката. 

– Иди им кажи, че съм си вкъщи и ги покани у нас! – рекъл мъжът. 

Излязла жената и поканила старците.

– Не можем да влезем у вас заедно – отвърнали те.

– Защо? – учудила се жената.

Единият от старците обяснил:

– Той се казва Богатство – казал, като посочил единия от приятелите си - този пък се казва Късмет, а аз се казвам Любов. – После добавил - иди сега в къщи и попитай мъжа си, кого от нас искате да видите в дома си.

Жената отишла в къщи и разказала чутото на мъжа си. Зарадвал се той и рекъл:

– Много хубаво! Щом трябва да избираме, нека да поканим Богатството. Нека дойде и да направи дома ни богат!

Възпротивила се жената:

– А защо да не поканим Късмета?

Дъщеричката им седяла в ъгъла и чула всичко. Дотичала при тях и предложила:

– Я по-добре да поканим Любовта. Тогава нашият дом ще се изпълни с любов!

– Умно говори нашето момиче, – казал мъжът на жена си. – Иди и помоли Любовта да стане наш гост.

Излязла жената и попитала старците:

– Кой от вас е Любовта? Заповядай у дома и бъди наш гост.

Старецът, който се казвал Любов, тръгнал към дома. Другите двама старци го последвали. Учудена, жената попитала Богатството и Късмета:

– Аз поканих само Любовта, защо идвате и вие?

Старците отвърнали:

– Ако бяхте поканили Богатството или Късмета, другите двама от нас щяха да останат на улицата, но тъй като поканихте Любовта, където отива тя, ние винаги вървим след нея. Там, където има Любов, винаги има и Богатство, и Късмет.

Картина: Римма Вьюгова, Невидимые нити