„Древният обичай да се прекръства храната и питието на трапезата има дълбок мистически смисъл с практическа полза: храната се очиства за един миг и това велико чудо се случва всеки ден.“

(Christ on the Cross, c.1897, by Odilon Redon)

Кръстният знак убива микроби и променя оптичните свойства на водата – това установяват руски учени през 2006 г. въз основа на дългогодишни изследвания в лаборатория за медико-биологични технологии в промишлената и морската медицина в Петербург. „Потвърдихме, че древният обичай да се прекръства храната и питието на трапезата има дълбок мистически смисъл с практическа полза: храната се очиства буквално за един миг и това велико чудо се случва всеки ден.“, разказва физикът Ангелина Малаховская. Тя и нейният екип провеждат изследванията на силата на кръстния знак почти 10 години. Сериите експерименти многократно препотвърждават едно и също – налице е научен феномен: открити са уникални бактерицидни свойства, появяващи се във водата от нейното освещаване с молитва и кръстен знак. Открито е и ново, досега неизвестно свойство на Божието Слово да преобразява структурата на водата, значително повишавайки нейната оптическа плътност в късата ултравиолетова област на спектъра.

Самата възможност за провеждането на тези изследвания е цяло чудо за Ангелина Малаховская и нейните колеги от Петербург – проектът нито е финансиран, нито влиза в програмата за научни изследвания. Учените обаче се справят с огромния обем научна работа безвъзмездно – само за да дадат възможност на хората да усетят целителната сила на Бога.

Физиците проверяват действието на молитвата „Отче наш“ и кръстния знак върху патогенните бактерии. За изследване са взети проби на води от различни водоеми - кладенци, реки, езера. Всички изходни проби съдържат златист стафилокок. След прочитането на молитвата „Отче наш“ и прекръстването на пробата се оказва, че количеството вредни бактерии намалява 7, 10, 100 и даже повече от 1000 пъти!

По условие на експеримента – за да бъдат изключени влияния на възможно мислено внушение – молитвата е четена и от вярващи, и от невярващи хора. Броят патогенни бактерии в различните среди всеки път намалява в сравнение с контролния образец. Благотворното влияние на молитвата и кръстния знак се отразяват и върху всички участници в експеримента – при всички се стабилизира кръвното налягане, подобряват се и кръвните показатели. Интересното е, че при хипотониците кръвното се повишава, а при хипертониците се понижава.

Експериментът показва и още една особеност – когато участникът не е толкова съсредоточен или дори е небрежен при осеняването с кръстен знак (средата на челото, центърът на слънчевия сплит, ямките на дясното и лявото рамо), положителният резултат от въздействието намалява или дори съвсем отсъства. Учените измерват и оптическата плътност на водата преди и след осеняването с кръстен знак. Резултатите сочат, че оптическата плътност се повишава в сравнение с изходната. Според Ангелина Малаховская, това означава, че „водата сякаш „различава“ смисъла на произнасяните над нея молитви, запомня това въздействие и го съхранява под формата на увеличена оптическа плътност. Тя като че ли се „насища“ със светлина. Човешкото око, естествено, не може да улови тези целителни изменения в структурата на водата, но спектрографът дава обективна оценка на явлението“.

Кръстният знак променя почти мигновено оптическата плътност на водата. Оптическата плътност на водата, над която е извършен кръстен знак, се повишава по различен начин при извършване на кръстното знамение от мирянин или от свещеник – при кръстен знак от мирянин оптическата плътност се повишава почти 1,5 пъти, а при освещаване от свещеник – почти 2,5 пъти! Тоест, водата „различава“ степени на освещаването. Интересен е резултатът при осеняване на водата с кръстен знак от човек, приел свето Кръщение, но невярващ и не носещ кръстче. Оказва се, че водата „различава“ даже степени на вярата – оптическата плътност при тези хора се променя едва с 10%. „Две трети от човешкия организъм е вода, което означава, че при сътворението Бог е заложил у нас такава система от физически канали, регулираща всички биохимически процеси в организма, която „познава“ името Иисус Христос!“, разсъждава ученият.

Може да се каже, че кръстното знамение е генератор на светлина. При никакви други позиции на пръстите на ръцете няма изменения в оптическата плътност на водата, категорични са участниците в експеримента.

Източник: pravmladeji.org*Оригинална статия: в. Живот, Русия (Утро.Ру)
Картина: Christ on the Cross, c.1897, by Odilon Redon; chinaoilpaintinggallery