наука и религия

Колкото повече изследвам природата, толкова повече се смайвам от нейния Творец ♥ Луи ПАСТЬОР
Колкото повече изследвам природата, толкова повече се смайвам от нейния Творец ♥ Луи ПАСТЬОР