нещастните хора

Има хора, които не са в състояние да живеят без своето нещастие
Има хора, които не са в състояние да живеят без своето нещастие