„За страданието има само една причина - нейното име е Привързаност.“

 Споделената духовна мъдрост на йезуитския свещеник и психотерапевт Антъни де Мело (1931-1987), събрана в неговите разкази-медитации.

Цялото нещастие е от ума 

„По-лесно е камила да премине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие.“ ~ Марк 10:25

Какво трябва да правим, за да сме щастливи?

Нито вие, нито на някой друг му е необходимо да прави нещо. Защо? Защото вие сте щастливи вече сега, в самата тази минута. Как може да получите нещо, което вече имате в себе си?

Ако това е така, - ще помислите вие, - и щастието е в мен, то защо не го усещам?

Защото умът постоянно създава препятствия към осъзнаването на това. Оставете страданията на обусловения ум и щастието, което е било винаги във вас в същия момент няма да се забави да се прояви.

Как да приключим със страданието?

Постарайте се да определите какво именно го поражда. След това то автоматично ще изчезне. Разбирайки напълно ситуацията, вие ще видите ясно, че за страданието има само една причина. Нейното име е – Привързаност. 

Какво е привързаността?

Привързаността е емоционално състояние, натрапващо убеждението, че без определен човек или предмет, вие няма да бъдете щастливи. 

Подобна емоционална зависимост се състои от два елемента – позитивен и негативен. Позитивният елемент – това е моментът на удоволствие и възторг, възбуда, когато получавате нещо, към което много сте се стремили. Отрицателният момент – това е чувството за опасност и тревога, което винаги съпътства привързаността. Представете си, че някой човек от концлагер се задавя с дажбата си – с едната ръка той поднася храната към устата си, а с другата я прикрива от другите затворници, които незабавно ще му я изтръгнат, ако отпусне ръката си. Това е прекрасна илюстрация на зависим човек. 

Оказва се, че със самата си природа привързаностите предизвикват емоционални разстройства и заплашват спокойствието на човека.

Цялата трагедия на привързаността се състои в това, че при невъзможност да  получим желан обект, ние се чувстваме нещастни. А ако постигнем своята цел, не чувстваме щастие, а усещаме само момент на удоволствие, след което неизменно следват умора и изтощение. Освен това, винаги присъства страх, че ще изгубим предмета на своето въжделение. 

За всяка една привързаност ще трябва да плащате със своето щастие. Замислете се само – природата на привързаността е такава, че дори ако през деня ви се отдаде да удовлетворите множество желания, то едно-единствено неизпълнено желание ще заседне в ума ви и ще ви причини страдание. 

Нямате никакъв шанс да спечелите битката с привързаностите – те са неотделими от страданието. 

На никой не му се е отдало да намери някаква формула за победа – да направи така, че привързаностите да не водят към борба, притеснения и страх. Рано или късно отрицателните емоции ще вземат връх.

Има един начин да победите своята зависимост от привързаности – да ги отхвърлите.

Въпреки разпространеното мнение, не е сложно да приключиш с тях. Преди всичко трябва да осъзнаете няколко истини: 

1. Първа истина - Аз поддържам грешното мнение, че без определен човек или предмет, е невъзможно да бъда щастлив човек.

Спомнете си последователно всяка една от своите привързаности и осъзнайте цялата лъжовност на убежденията си. Може да получите някаква съпротива в сърцето, но щом веднъж осъзнаете това, емоционалният резултат няма да се забави. Именно в този момент привързаността ще започне да губи властта си над вас. 

2. Втора истина - Ако просто получавам удоволствие от любимите неща и при това не се прилепвам към тях – с други думи, престана да се страхувам, че не мога да живея без тях, - то аз ще се спася от безкрайните притеснения и борби всячески да ги задържа и запазя за себе си. 

Замисляли ли сте се някога, че може да съхраните всички обекти на своите пристрастия, без да ги предавате на забвение, без да се отричате от нито едно от тях? Знаете ли, че когато не се привързвате, не прилепвате към тях, вие ще получите още повече удоволствие, защото вашият ум, освободен от чувството на опасност да ги загуби, ще бъде умиротворен и спокоен.

3. Трета истина - Ако аз се науча да получавам удоволствие от аромата на хиляди  цветя, то аз няма да се прилепвам към нито едно от тях и няма да страдам, ако не мога да го получа.

Ако имате десетки любими играчки, загубата на една от тях ще мине незабелязано за вас и няма да стане причина за страдание. Именно привързаностите не допускат нови хора и вещи в живота ви, не ви дават да усетите съвършено новия вкус на живота. 

В светлината на тези три истини нито една привързаност не може да оцелее. Но за  да бъде ефективна, тази светлина трябва да сияе непрекъснато. Привързаностите разцъфтяват само в мрака на илюзиите. 

Богатият не може да влезе в царството на радостта не защото иска да бъде лош, а защото избира слепотата. 

Избрано от: „Свобода и любов“, Антъни де Мело
Изображение: DALL-E