пътят към успеха

Волята е хубаво нещо, стига да не се опитваш да я налагаш на другите ~ Наполеон ХИЛ
Волята е хубаво нещо, стига да не се опитваш да я налагаш на другите ~ Наполеон ХИЛ