Паулу КОЕЛЮ

♥ Господ изисква от хората само това, което е в границите на възможностите на всеки един
♥ Господ изисква от хората само това, което е в границите на възможностите на всеки един