пейзажи

Досега съм направил хиляди пейзажи и всеки пейзаж е бил и радост, и мъка ♥ Борис ДЕНЕВ
Досега съм направил хиляди пейзажи и всеки пейзаж е бил и радост, и мъка ♥ Борис ДЕНЕВ