Йенс Сьондергор е датски експресионист, специализирал в пейзажите със силни и въздействащи цветове, изобразяващи чувствеността и силата на природата и морето.

Получава образованието си в Кралската датска академия за изящни изкуства в Копенхаген в началото на 20 век и е един от художниците, които и днес будят същите чувства, които са пораждали приживе – на безмерен възторг. Мечтател, сънуващ буден, неспокоен и неудовлетворен дух, като всички гениални художници, грижливо криещ обаятелните тайни на човешката душа, той със страст успява да изрази неизразимото в платната си.

Природата за него е само речник, в който търси значението на думите, образуването им етимологията им; от него извлича всички елементи, съставляващи дадено изречение или разказ. Хората без въображение преписват буквално от източника. Сьондергор е от художниците, които се подчиняват на собственото си въображение и пречупват видимо през него.

Обикновено пейзажистите смятат за постижение, ако не проявят личността си в картините си. Толкова много наблюдават и възпроизвеждат, че забравят да чувстват и мислят. В картините на датския художник съвсем прецизно и отчетливо е изразена и личността, и мечтата. Хубавата картина, вярна и равностойна на мечтата, която я е извикала на живот, се прави така, както е бил създаден светът. Видимата вселена е нещо като храна, която въображението трябва да смели и преобразува. Картините му извикват представата за наситени и цветни сънища, колоритът им е наситен със сила и сочност, защото художникът ги е осветил със своя дух и е пренесъл отражението им върху другите духове.

Изображения: Morso Gymnasium, Morsoe Gym