писмо

Своята жена ще познаеш по очите, защото истината свети с неистов пламък
Своята жена ще познаеш по очите, защото истината свети с неистов пламък