позитивно мислене

♥ Негативният човек няма вяра в себе си. Той вярва в съдбата и външните обстоятелства
♥ Негативният човек няма вяра в себе си. Той вярва в съдбата и външните обстоятелства