Вътрешният свят на човека не е безжизнена камара от тухли или камъни ~ Джон Кехоу

„Най-успешните хора взимат решения, разчитайки на своята интуиция, на своите усещания. А не на своя разум.“

Днес наричан „гуруто на позитивното мислене“, в далечната 1975 година, Джон Кехоу се оттегля да живее в горите, за да може в продължение на три години, прекарани в уединение, да изучава и размишлява върху вътрешните механизми на работа на човешкото подсъзнание. Впоследствие посвещава живота и творчеството си на това да учи и помага на другите да постигат целите си, да осъществяват желанията си и да живеят пълноценно и щастливо.

Всичко по своята същност е енергия, и размишлявайки, вие оперирате с огромен обем от тази енергия в бърза, лека и подвижна форма - във формата на мисли. Мисълта постоянно се стреми да придобие форма, стреми се към външно проявление, старае се да намери своето изражение. Стремежът и способността да се материализира във вида на своя физически еквивалент е заложена в нейната природа. Обичайните човешки мисли приличат на искри от огън. Притежавайки същността и потенциала на пламъка, те обикновено бързо изчезват. Просъществували едва няколко секунди, те отлитат във висините и там мигновено изгарят.

Единичната мисъл не притежава голяма сила, но многократно повторена, тя може да бъде концентрирана и насочена, може да бъде увеличена нейната сила. Колкото по голямо е числото на повторенията, толкова по-голяма сила и способност към изразяване придобива мисълта.

Това, което се случва в живота ви в настоящият момент не е обикновена случайност, а резултат от работата на вашето съзнание в миналото.

Първата стъпка, необходима за нов, изпълнен с успехи живот, е удивително проста. От вас се иска само да следите потока от мисли, които протичат в ума ви, и да ги насочвате по правилната посока. Вашият живот е изцяло във вашите ръце, така че се вгледайте в начина, по който живеете... Не е достатъчно просто да работите упорито, дори и дванадесет-петнадесет часа на ден. Винаги ще си останете там, където сте, освен ако не промените начина си на мислене...

Не житейските обстоятелства и създалата се ситуация ви теглят надолу. Единственото, което ви пречи и не ви позволява да постигнете успех, са вашите мисли. Малко усилия и практика и вие ще се научите да управлявате своите мисли и да създавате избрания от вас тип съзнание. Действителността ви ще се промени само след като развиете вашия нов тип съзнание, не преди това...

Вашето съзнание е като градина, за която можете да се грижите, а можете и да занемарите – от вас зависи. Ще жънете това, което сте посели – вследствие на труда си или на собственото си бездействие!

Мнозина от нас са по-склонни да виждат неуспехите и недостатъците си, отколкото да осъзнаят и оценят постиженията и достойнствата си.

Веднъж постигнали нещо, ние му се наслаждаваме за няколко дни или седмици, но след това си поставяме нови цели и желания. Прекалено бързо ни напуска чувството на удовлетворение от постигнатото, ние дори забравяме, че сме получили това, което искаме...

Ако се концентрираме само върху онова, което още не е постигнато, ние несъзнателно подхранваме в ума си представата за собствената си несъстоятелност.

Всички ние имаме нещо, в което сме се провалили. Научете се да се поощрявате и цените заради настоящи и минали победи, дори и да са незначителни. Търсете всичко, които ви кара да се чувствате победители, силни и успешни, да се гордеете със себе си... Вашите положителни качества са не по-малко реални от отрицателните. Гордейте се с тях. Почувствайте се велики. Почувствайте се успели. Позволете на мислите си няколко минути да си „спомнят“ за вече постигнатите успехи...

Мисленето е рожба на навика. Ако сте позволили в мозъка ви да се вкоренят понятия, които ви ограничават, то можете да ги прогоните посредством нови позитивни убеждения, като ги повтаряте дотогава, докато те напълно изместят старите...

Време е да отхвърлите всички онези стари, ограничаващи ви, самоунищожителни убеждения, макар и отглеждани в продължение на много години, и да ги замените с нови...

Помнете:
Вие сте уникални.
Нито един човек на света не притежава вашите мисли, идеи и начини на действие... Радвайте се на живота, бъдете щастливи такива, каквито сте.

Можете да направите всичко, което поискате. Понякога забравяме, че животът предлага множество възможности и варианти и прекалено често просто потъваме в рутинното ежедневие, забравяйки за това, което може да бъде постигнато, ако впрегнем ума си и го накараме да работи.

Вие притежавате безгранична сила. Вие владеете сила, която е на ваше разположение във всеки един миг от живота ви. Става дума за способността да изберете собствения си начин на мислене. Никой не може да ви казва как и за какво да мислите. Вие, и само вие, определяте как да използвате тази си сила.

За какъвто се мислите, такъв ще станете. Плахите мисли правят човека плах. Уверените мисли правят човека уверен. Неуверените – слабохарактерен. Решителните – силен. Целенасочените – целеустремен. Неосъществимите – непрактичен. Безнадеждните – безпомощен. Самосъжалителните – окаян. Възторжените – енергичен. Нежните – любвеобилен. Успешните мисли правят човека успял.

Практически във всяка проблемна област от вашия живот вие се явявате и проблема, и неговото решение едновременно. Повечето от нас мечтаят за онзи ден, в който всички проблеми ще бъдат решени и животът ще стане „съвършен и пълен“. Но проблемите си остават важна и значима част от нашето съществуване и ние не бива да ги избягваме, а да се стараем да разберем какво точно представляват...

Нищо не е случайно. Ние сме част от Вселената, която винаги ни изпраща определени послания и сигнали, често във вид на проблеми. Не е случайност или съвпадение, когато даден проблем надвисва над нас в някой конкретен момент от живота ни, трудностите са знаци, които трябва да бъдат разчетени. Задавайте си въпроси. Какво ми разкрива този проблем за мен самия?... Какво се опитва да ми каже? Вгледайте се внимателно и вижте дали ще можете да намерите истинската причина. Ако се самосъжалявате и се чувствате безпомощни, когато се сблъсквате с някакъв проблем, вие винаги ще изпускате важните послания, които той ви носи.

Проблеми не съществуват, има само възможности. Щом човек промени отношението си, възприеме този възглед и пристъпи към търсене на възможностите, които се крият във всяка една ситуация, резултатите са направо потресаващи... Помнете колко често се оплакваме от събития, които, както по-късно става ясно, са били нужни за израстването ни.

Казано е: „Да възлюбим ближния си като самите себе си“, а ударението все се поставя върху „възлюби ближния“. Но, ако ще обичаме ближния си, то първо трябва да се научим да обичаме себе си. Иронията е в това, че в момента, когато се приемете такъв, какъвто сте, вие можете с лекота да се промените и да станете различен. Докато не започнете да се харесвате, ще ви е трудно да се промените, защото единствено приемането на абсолютно всичките ви положителни и отрицателни черти ви позволява да продължите напред. Снемете напрежението. Просто бъдете самите себе си, а не някой друг. Само ако се приемете такъв, какъвто сте, вие ще можете да изследвате и някои от другите си „аз“, които искате да бъдете... Колкото по-силно се обичаме и се приемаме такива, каквито сме, толкова по-силно ще можем да обичаме и другите каквито са.

По жестока ирония човек започва да променя реалността, в която съществува, именно в този ден, час и минута,когато престане непрекъснато да реагира на нея.

Вътрешният свят на човека не е безжизнена камара от тухли или камъни. Всяка ваша мисъл се отразява в тази система и въздейства върху нея. Искате това или не, но размишлявайки, вие през цялото време създавате собствената си реалност.

Именно подсъзнанието често помага на човека, насочвайки неговата дейност. Чрез интуицията, сънищата, усещанията и предчувствията то ни подсказва нужните идеи и решения. Веднъж открил тази удивителна способност, човек вече не може да бъде безпомощен в каквато и да било ситуация.Накрая, именно подсъзнанието е механизмът, с помощта на който периодично повтарящите се мисловни импулси – чувствата и емоциите – се ускоряват и материализират във своя физически еквивалент.

Ако искате да промените живота си, трябва да търсите причината в това как използвате своето подсъзнание; начина ви на мислене и визуализацията. Вие не можете да мислите едновременно позитивно и негативно. В определен момент винаги преобладава някой от двата типа мислене. Начинът на мислене прераства в навик, затова трябва да следите положителните мисли и емоции винаги да преобладават над отрицателните.

Хората постигнали успех живеят с увереност, основана на техните творчески способности, умения непрекъснато да измислят нещо ново и да го прокарват в живота, предизвиквайки всички.

Сънищата това е забравения език на човешката раса. Съдържащите се в тях странни символи и алегории са пълни със скрит смисъл, и е нужно просто да се научим да ги разбираме. Ние сънуваме средно по пет до седем пъти на нощ. Някои ще се учудят на това: има хора, на които им се струва че рядко сънуват. Всъщност всеки човек сънува всяка нощ, независимо дали помни след това или не. Съществува интересна хипотеза, че във всички сънища се използват символи, а не езикови знаци, защото тази част от човешкото съзнание е възникнала по-рано отколкото езика.Преди да се заемете с тълкуването на сънищата трябва да си изясните, че всички действащи лица насън – това сте вие (с изключение на случаите,когато е очевидно че персонажа от съня е детето ви, роднина, колега и т.н., но дори и тогава те се явяват ваше отражение).

От „Подсъзнанието може всичко“, Джон Кехоу, изд. ИнфоДар
Снимки: Learn Mind Power

17145 Преглеждания