психосоматика

Миомата е от обида, кистите - от страх и ревност
Миомата е от обида, кистите - от страх и ревност