психосоматика

Ние сме толкова по-здрави, колкото сме по-зрели и по-цялостни ♥  Д-р Георги ГАЙДУРКОВ
Ние сме толкова по-здрави, колкото сме по-зрели и по-цялостни ♥  Д-р Георги ГАЙДУРКОВ