птици

♥ Хората ще бъдат третирани по същия начин, по който те се отнасят към животните
♥ Хората ще бъдат третирани по същия начин, по който те се отнасят към животните