работа

♥ Умората се предизвиква не от рабо­тата, а от безпокойството, отчаянието и чувството за обида
♥ Умората се предизвиква не от рабо­тата, а от безпокойството, отчаянието и чувството за обида