Раждане подмладяване прераждане карма

Когато една майка роди едно лошо дете, къде е вината - в майката или детето? ♥ Петър ДЪНОВ
Когато една майка роди едно лошо дете, къде е вината - в майката или детето? ♥ Петър ДЪНОВ