„Трябва да имаш майка, която да те обича и никога в живота си да не съжалява, че те е родила.“

Бременност 

Всички хора страдат. Причините на страданията на съвсем друго място се крият. Причините не са в материалните несгоди. Те са на втори план. Всеки човек на земята не е поставен там, дето трябва да бъде. Според този закон, който ние знаем, всеки човек трябва да се роди на своето място. Ако ти не се родиш на което място трябва на земята, то през целия си живот ще бъдеш нещастен. Ако теб слънцето не те види там, дето трябва да се родиш, ти пак ще бъдеш нещастен. Сега, възражението е: „Как може да се роди там?“ Като дойде Христос, де трябваше да се роди? В някой царски палат, на някое канапе ли? Не! Който трябва да се роди отнякъде, трябва да го носи една майка, пълна с ония възвишени идеи. И бащата също. И ако има братя и сестри, всички трябва да бъдат духовни, да наследят тези неща. Че като се роди, да носи нещо. Трябва да имаш майка, която да те обича и никога в живота си да не съжалява, че те е родила. Трябва да имаш един баща, който всякога да е радостен, че е родил такъв един син като него. 

Законите на Божествения свят абсолютно не позволяват на жената да се ожени за мъж, когото не обича. Законите на Божествения свят не позволяват и на мъжа да се жени за жена, която не обича. Тия закони не позволяват на майката да роди дете, което не е обичала преди зачеването му. И на детето не се позволява да се роди, ако не е обичало майка си, преди да дойде на земята. 

Имайте предвид: децата могат да бъдат родени с Любов и без Любов. Евреите казват: „Ние сме родени в блуд“. А Христовото учение гласи: „Всяко дете, което не е родено от Любов, то е незаконно родено“ – без изключение! Всяко желание, всяка мисъл, всяко действие, което не е извършено от онази Божествена Любов, то няма санкция в Божествения живот. 

Човечеството започва с две раси. Едната раса на Каина е престъпна. Каин не беше роден от Адама. Ева имаше двама мъже, нищо повече! От първия имаше Каина, а вторият е от Адама. Едно незаконно съчетание имаше. Жената съгреши в рая от любовни работи. Тя имаше двама мъже и вследствие на това ги изпъдиха от рая. Бяха нечисти. Сега в света една жена има двама мъже. Любовта не прави хората престъпници. Ето в какво седи престъплението: направен е нож да режеш хляба, с този нож убиеш един човек. Туй действие е престъпно. С ножа можеш да убиеш някого. 

Казвате за някого: „Той се е родил малоумен“. Не е вярно, че майка му, баща му са го родили такъв, той сам си е майка и баща. За това нещо има две теории: едни казват, че майките предавали своите качества на децата си; други, че детето съществува в невидимия свят като разумно същество и си избира подходяща майка, подходяща среда и ще влияе на майка си, като й внушава добри мисли. 

Когато една майка роди едно лошо дете, къде е вината – в майката или детето? Вината може да бъде и в майката, и в детето, или само в единия от тях. 

Има случаи, когато присадката на дървото е доброкачествена, а самото дърво е диво, и обратното – дървото е благородно, питомно, а присадката – детето – благородно;  или майката може да е благородна, а детето – дивачка. Днес повечето хора са присадени, а малко от тях са родени от Бога. Ако се счупи присадката, човек се проявява такъв, какъвто е бил първоначално – дивак. 

Мислите ли, че един баща, който пиянства, и една майка, която живее разпуснат живот, че чрез тях може да се появят възвишени души? Ако се оженят, ще се родят ненапреднали души. Първото нещо е да се създаде чистота. В мъже и жени трябва да има абсолютна чистота! 

Не външна на тялото, абсолютна чистота на мислите, абсолютна чистота на сърцето. Не безразборно той да обича тази жена, да обича онази жена. В Любовта няма никакво престъпление. Две чисти води  като се съединят, не се опетняват. Една чиста и една нечиста като се съберат, се опетняват. Една чиста и една нечиста мисъл като се съберат, може да те опетни. 

Съвременният брак е един позор! Аз говоря от името на тази велика Божествена Любов, в която няма абсолютно никакво изключение. Един позор е бракът! Хората не се раждат по Божествения закон, по Любовта, а се раждат по своите похоти и затова не идват хора отгоре, а от земята, отдолу излизат повечето и се раждат, и затуй светът е пълен само с престъпници. 

Човек може да дойде от три места: или от Небето, или от ада, или от земята. С други думи казано: човек може да излезе или от Бога, или от дявола, или от хората. 

Само роденото дете по дух може да влезе в Царството Божие, понеже Царството Божие е училище, в което човек трябва да влезе да се учи и да се ползва от всички блага, които Бог е внесъл. Ако човек не се роди по закона за обичта и Любовта, той не може да влезе в Царството Божие. Деца, които се раждат без любов и без обич, са неспособни и недъгави. Всички хора, които са недъгави, лоши, са родени без Любов, родени са по плът. Всяко дете, което е родено от Любов и обич, то е по Дух родено, и тия деца са способни и всичко постигат. 

Избрано от: „Книга на живите: раждане, подмладяване, прераждане, карма“, Петър Дънов, изд. Астрала
Снимка: petardanov.com