разкази

А хубав беше наокол широкий божи свят, всичко цъфти, скърби, бленува… ♥ Петко Ю. ТОДОРОВ
А хубав беше наокол широкий божи свят, всичко цъфти, скърби, бленува… ♥ Петко Ю. ТОДОРОВ