режисьор

Завистниците умират, но завистта - никога ♠ МОЛИЕР
Завистниците умират, но завистта - никога ♠ МОЛИЕР