Вероятно следващите научни сведения ще бъдат съвсем в съзвучие с предположенията на майките. И официално ще потвърдят, че след раждането на дете, семейното щастие е възможно при равномерно разпредяне на отговорностите при отглеждането му.
Учените се заеха да изследват тази чувствителна и взривоопасна семейна ситуация, в която изпада почти всяка родителска двойка. „Той" е съсипан от работа, потънал в мисли, изнервен. „Тя" е изтощена от ежедневните грижи за детето, с които най-често се справя сама. И двамата са стресирани и недоволни по своему.
На какво се крепи семейната хармония, когато нервите са изопнати докрай? Когато мъжът и жената си разпределят поравно грижите и отговорностите при отглеждането на детето, техните отношения и сексуален живот значително се подобряват. До такова заключение стигат учените от Университета на щата Джорджия, САЩ.
Те провеждат изследване сред 900 хетеросексуални двойки и заключават, че в случаите, когато жените са изцяло ангажирани с отглеждането на детето или са натоварени с по-голяма част от задълженията, семейната двойка изживява криза, отношенията се влошават, а неудовлегвореността от сексуалния живот нараства.
Когато отглеждането на детето било поверено в по-голяма степен на бащата, неговата сексуална удовлетвореност силно се понижавала. В същото време, удовлетвореността на женската им половинка рязко нараствала.
Независимо, че в повечето случаи майките са натоварени с по-големите задължения по отглеждането на децата, учените са на мнение, че мъжете задължително трябва да участват в този процес и да бъдат активни в игрите, спортните занимания и пътешествията със своите наследници.

Източник ~ vokrugsveta.ru
Снимка ~ Eric Pearce - ericpearcephotography.com