руски учени

Природата е сякаш храм - прославят Бог и тук, и там ♥ Михаил ЛОМОНОСОВ
Природата е сякаш храм - прославят Бог и тук, и там ♥ Михаил ЛОМОНОСОВ