руски учени

Небесата проповядват славата Божия | Михаил ЛОМОНОСОВ за вярата си в Бог
Небесата проповядват славата Божия | Михаил ЛОМОНОСОВ за вярата си в Бог