семейни отношения

♥ Личността на жената е съставена от една трета майка, една трета сестра и една трета любовница
♥ Личността на жената е съставена от една трета майка, една трета сестра и една трета любовница