Кой учител е най-добър? – Страданието.

Кой учител е най-лош? – Удоволствието.

Кое умение е най-рядко? – Умението да даваш.

Кое умение e най-добро? – Умението да прощаваш.

Кое умение е най-трудно? – Умението да мълчиш.

Кое умение е най-важно? – Умението да питаш.

Кое умение е най-нужно? – Умението да слушаш.

Коя борба е най-опасна? – Фанатичната.

Коя привичка е най-неприятна? – Хитростта.

Коя привичка е най-вредна? – Словоохотливостта.

Кой човек е най-силен? – Способният да разбере истината.

Кой човек е най-слаб? – Считащият себе си за най-силен.

Кой човек е най-разумен? – Този, който следва сърцето си.

Коя привързаност е най-опасна? – Привързаността към тялото.

Кой човек е най-беден? – Този, който от всичко най-много обича парите.

Кой човек е най-близо до Бога? – Милосърдният.

Как да се противопоставим на бедите? – С радост.

Как да се противопоставим на страданието? – С търпение.

Кое отличава здравата душа? – Вярата.

Кое откроява боледуващата душа? – Безнадежността.

Кое е признак за неправилна постъпка? – Раздразнението.

Кое отличава добрата постъпка? – Мирът в душата.

Слабият човек – Побеждава другите.

Силният човек – Побеждава себе си.