Young & Rubicam Paris е компанията, създала тези въздействащи изображения на необратимостта при убиването на дивите животни. Серията е част от кампанията на Международния фонд за хуманно отношение към животните (IFAW), чиято цел е да се защитят и спасят животните в световен мащаб.

Идеята е да се покаже, че живата материя не може да се копира и размножи чрез могъщата ни техника, като например свърхмодерните 3D принтери. Животните не са толкова лесно заменяеми.

От снимките лъха безнадежността на цялостната ситуация. Изображенията са придружени с логото Само ако бяха толкова лесни за възпроизвеждане!“, за да се обърне вниманието ни към това, че един ден, когато изчезнат от планетата, няма да има начин никога да бъдат заменени.

IFAW е основан през 1969 г. и от тогава членовете му са направили многобройни усилия за спасяването на отделни животни, животински популации и местообитания в над 40 страни. Те осигуряват помощ на всяко животно в нужда, било то куче или котка, селскостопански животни, диви животни, или животни, които се нуждаят от спасяване, в случай на природно бедствие. Тяхната надежда е да се създаде свят, в който животните не са само защитен, но също и уважаван вид.

Снимки: visualnews.com