социални теми

Човек научава истински само това, което е научил сам ♥ Джон ГАТОУ
Човек научава истински само това, което е научил сам ♥ Джон ГАТОУ