Софроний Врачански

Който има любов, ходи в светлина ╫ Софроний ВРАЧАНСКИ за Св. Димитър СОЛУНСКИ
Който има любов, ходи в светлина ╫ Софроний ВРАЧАНСКИ за Св. Димитър СОЛУНСКИ