социална психология

Никой днес не може да каже какво значи изобщо честен човек съобразно официалния морал ♥ Иван ХАДЖИЙСКИ
Никой днес не може да каже какво значи изобщо честен човек съобразно официалния морал ♥ Иван ХАДЖИЙСКИ