срам

Характерът не е съдба. Няма човешко качество, което да е неизменно ♥ Даниъл ГОЛМАН
Характерът не е съдба. Няма човешко качество, което да е неизменно ♥ Даниъл ГОЛМАН